รู้ Covid-19 ไวรัสโคโรนา

First Post Last Post  
soodgame 05 กุมภาพันธ์ 2564 , 13:33:40อาการทั่วไปมีดังนี้ มีไข้ ไอแห้ง อ่อนเพลีย อาการที่พบไม่บ่อยนักมีดังนี้ ปวดเมื่อยเนื้อตัว เจ็บคอ ท้องเสีย ตาแดง ปวดศีรษะ สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรส มีผื่นบนผิวหนัง หรือนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี

รู้ภัยโควิทไวรัสโคโรนา